Đảng sâm

  • 0 out of 5

    Đảng sâm

    Đảng sâm một trong những vị thuốc quý có nhiều công dụng, lại rẻ tiền của người Việt. Trong một số trường hợp, đảng sâm còn có thể thay thế nhân sâm trong điều trị bệnh.

    350.000